free bootstrap builder

Fysiikka

”Ihmiset, jotka uskovat fysiikkaan tietävät, että menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden ero, on vain itsepäisesti pysyvä illuusio.”
        - Albert Einstein 

Mobirise

Kolmen vuoden aikana fysiikassa suurimmat kokonaisuudet ovat värähdysliike, ääni- ja valo-oppi, mekaniikka, lämpöoppi ja sähköoppi.

Fysiikan opiskelussa painopiste on kokeellisessa työskentelyssä. Kokeellisen työskentelyn lähtökohta on turvallinen laboratoriotyöskentely. Opiskelussa lähestymme ympäröivän maailman ilmiöitä tutkivasta näkökulmasta ja pyrimme yhdistämään havainnot tieteelliseen tietoon/teoriaan.

Tutkivaan näkökulmaan kuuluvat oikeanlaiset mittausmenetelmät ja erilaisten työvälineiden käyttö mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Samalla harjoittelemme tekemään johtopäätöksiä tulosten ja havaintojen perusteella, sekä arviomaan tulosten luotettavuutta.

© Copyright 2017 Saarnilaakso - All Rights Reserved