Informaatioteknologia

web site maker

Informaatioteknologian opetuksessa käydään läpi niin tietotekniikan perusteet,
kuin digitaalisen äänen- ja kuvankäsittelynkin salat. Myös ohjelmointi tulee tutuksi.

M-luokan opiskelu noudattaa muiden luokkien opiskelutapoja, mutta käytössä on enemmän sähköisiä opiskeluvälineita (mm. Oppilaille on omat tabletit). Uutena oppilaana M-luokalla voi olla haastavaa, mutta jos kuuntelee tunneilla tarkasti voi helposti päästä muiden tasolle tietotekniikan asioissa. Vihkoina käytetään esimerkiksi OneNote-ohjelmaa tai aineesta riippuen myös iOs:in Book Creatoria tai Googlen työkaluja.
Koodauksessa peruseditorina käytetään Notepad++ ohjelmaa ja Internetin loputonta tietopankkia, jolla voidaan koodata esimerkiksi nettisivuja. Koodaaminen voi olla aluksi hankalaa, mutta kun koodia oppii prosessoimaan, opiskelu helpottuu valtavasti. Koodauksen lisäksi käytetään monia eri ohjelmia tekstin, kuvien, videoiden, äänen, animaatioiden, esityksien ja yleisesti median tuottamiseen.
M-luokalla opiskelussa tavoitteena on oppia koodaamaan, käsittelemään eri mediaa ja ymmärtämään tietotekniikan mahdollisuuksia opiskelun ja työelämän arjessa. Olisi myös hyvä saavuttaa joitakin erikoisia osaamistaitoja ja kehittää näitä taitoja tulevaisuudessa vielä korkeammalle tasolle.

© Copyright 2017 Saarnilaakso - All Rights Reserved