Kotitalous

free web page maker

Opetussuunnitelman mukaan kotitaloutta opetetaan kaikille yhteisenä oppiaineena 7-luokalla. Saarnilaakson koulussa ainetta opiskellaan 7-luokalla kolme tuntia viikossa. Luokilla 8–9 kotitaloutta opiskellaan valinnaisaineena. Käytännön läheisenä ja suoraan jokapäiväiseen elämään soveltavana oppiaineena kotitalous on yksi suosituimmista yläkoulun valinnaisaineista Suomessa.

Tunneilla työskennellään useimmiten pareittain tai pienryhmissä, mutta joskus myös itsenäisesti. Tunneilla korostuu käytännön tekeminen ja käytännön kautta oppiminen. Työskentelyssä hyödynnetään tietotekniikkaa kuten oppilaiden omia puhelimia, tablettitietokoneita ja sähköisiä oppimisympäristöjä, unohtamatta kuitenkaan perinteisiä oppi- ja tietokirjoja.

Sähköisinä ympäristöinä kotitaloudessa on käytössä mm. Office365 -järjestelmän OneNote, jonne oppilaat voivat mm. päivittää oppimispäiväkirjaansa sekä tehdä projektitöitä. Lisäksi käytössä on e-Opin sähköinen oppikirja, Kahoot-pelit ja Socrativen sähköiset kokeet. Tunneilla valokuvataan tai harjoitellaan opetusvideoiden tekemistä säännöllisesti. 

Kotitalous on taitoaine

Monelle kotitalous on uusi oppiaine yläkoulun alkaessa. Kotitalous tarjoaa monipuolisen mahdollisuuden oppia käytännössä ruoanvalmistuksen, leivonnan, kodinhoidon ja vaatehuollon perusteita. Näiden käytännön työtaitojen lisäksi merkittäviä ovat myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen sekä tiedon hankinta- ja käsittelytaitojen omaksuminen. Kotitalous on oppiaine, jossa makuaistin kautta tapahtuva oppiminen on käytössä. Kestävä kehitys ja kuluttajaosaaminen ovat kantavia teemoja kotitalouden tunneilla niin teoriassa kuin käytännössäkin. 

© Copyright 2017 Saarnilaakso - All Rights Reserved