Tekstiilityö

create a website

Tekstiilityön tunnilla on tavoitteena, että oppilas oppii hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin. Prosessiin kuuluu tuotteen suunnittelu, valmistus ja työn arviointi. Käsityön tekeminen kehittää oppilaan avaruudellista hahmottamista, tuntoaistia ja motorisia taitoja sekä luovuutta ja suunnitteluosaamista. 

Tuntityöskentely

Tunneilla kokeillaan erilaisia valmistusmenetelmiä, tutustutaan niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja suunnitellaan sen pohjalta oma työ. Ideoinnissa ja suunnittelussa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa. Tunneilla opitaan käyttämään työvälineitä ja materiaaleja asianmukaisesti. Oppilaat valmistavat vaatteita ja muita tuotteita ommellen, neuloen, kirjoen ja virkaten. Kuvissa on esimerkkejä 7.-9. -luokkalaisten töistä.

© Copyright 2017 Saarnilaakso - All Rights Reserved