1994 perustettu espoolainen yläkoulu

 • Saarnilaakson koulu on eurooppalaista kansainvälisyyttä painottava ja kansallista
  kulttuuriamme kunnioittava yläkoulu.
 • Oppisisältöjen lisäksi opetuksessa korostetaan sivistynyttä käytöstä, vuorovaikutustaitoja ja kykyä monipuoliseen itsensä ilmaisuun
 • Tavoitteita tuetaan valinnaisaineilla ja informaatioteknologialla.
 • Saarnilaakso on virikkeinen ja turvallinen oppimisympäristö, jonka tärkeänä periaatteena on rakentava yhteistyö oppilaiden huoltajien ja muun yhteistyöverkoston kanssa.
 • Oppilasmäärä on 402, luokka-asteet 7-9.
 • Opettajamäärä on 41.
bootstrap carousel

Painotusalueet

 • Informaatioteknologia (tietotekniikka, digitaalinen kuvankäsittely, digitaalinen musiikki, multimedia, internet, kieltenopetus)
 • Hyvät käytöstavat
 • Ilmaisutaito

Opetuskielet 2017-2018

 • A1-kielet: englanti, ruotsi, saksa (aloittavat ryhmät)
 • A1-kielet: englanti, ranska, saksa (jatkavat ryhmät)
 • A2-kieli: englanti
 • B1-kieli: ruotsi
 • B2-kielet : ranska, saksa
 • Lyhyet valinnaiskielet: espanja, italia
 • S2: suomi toisena kielenä

Työjärjestys

 • Lukuvuosi jaettu neljään opiskelujaksoon
 • Päivittäiset oppitunnit klo 8.10 – 15.45
 • Välitodistus syyslukukauden lopuksi
 • Lukuvuositodistus kevätlukukauden lopuksi

Joululoma

© Copyright 2017 Saarnilaakso - All Rights Reserved