bootstrap templates

Kielet

Saarnilaakson koulussa kaikki oppilaat opiskelevat englantia ja ruotsia. Valinnaiskieleksi kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle voi valita ranskan tai saksan. Myös espanjaa tai italiaa voi opiskella valinnaisena yhden viikkotunnin verran.

Vieraiden kielten tuntien tavoitteena on kehittää aktiivinen ja itsenäisesti työskentelevä kieltenopiskelija, joka selviytyy tavallisimmista arkipäivän viestintätilanteista kohdekielellä. Tunneilla tutustutaan myös kohdekielen kulttuuriin ja tapoihin sekä laajennetaan maantiedon tuntemusta.

Opetusmenetelminä käytetään mm. pari- ja ryhmätyöskentelyä, dramatisointia sekä itsenäistä työskentelyä. Pääpaino on suullisissa harjoituksissa, ääntämistä unohtamatta. Uuden opetussuunnitelman henkeen teemme myös toiminnallisia harjoituksia, jotka tuovat vaihtelua ja oppimisen iloa tunteihin. Myös erilaiset projektityöt tuovat vaihtelua kielten opiskeluun. Tämän ohella hyödynnetään tietokoneita ja mobiililaitteita sanaston, rakenteiden ja kulttuurin opetukseen. Kirjasarjojen omien verkkotehtävien lisäksi esimerkiksi sanastosovellus Quizlet, Kahoot ja Opinaika ovat tehokkaita ja käytössämme olevia sovelluksia.

Tunneilla kuunnellaan myös musiikkia ja katsotaan videoita. Pyrimme antamaan oppilaille mielikuvan sekä perinteisistä tunnetuista artisteista että uudemmasta nuorisomusiikista. Tutustumme myös kielen oppimisstrategioihin kuten päättely, elaborointi- ja kompensaatiostrategiat esim. eleet, ilmeet, kiertoilmaisut.

Tunneilla pyritään innostamaan ja kannustamaan oppilaita kielten opiskeluun ja sinnikkääseen työskentelyyn myös tuntien ulkopuolella.