bootstrap modal

Fysiikka

”Ihmiset, jotka uskovat fysiikkaan tietävät, että menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden ero, on vain itsepäisesti pysyvä illuusio.”
        - Albert Einstein 

Kolmen vuoden aikana fysiikassa suurimmat kokonaisuudet ovat värähdysliike, ääni- ja valo-oppi, mekaniikka, lämpöoppi ja sähköoppi. 


Fysiikan opiskelussa painopiste on kokeellisessa työskentelyssä. Kokeellisen työskentelyn lähtökohta on turvallinen laboratoriotyöskentely. Opiskelussa lähestymme ympäröivän maailman ilmiöitä tutkivasta näkökulmasta ja pyrimme yhdistämään havainnot tieteelliseen tietoon/teoriaan. 

Tutkivaan näkökulmaan kuuluvat oikeanlaiset mittausmenetelmät ja erilaisten työvälineiden käyttö mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Samalla harjoittelemme tekemään johtopäätöksiä tulosten ja havaintojen perusteella, sekä arviomaan tulosten luotettavuutta.