website maker

Ilmaisutaito

"Ollako vai eikö, siinä pulma."
- William Shakespeare

  • Kaikille oppilaille yhteinen Ilmaisutaito

    Ilmaisutaidossa harjoitellaan taitoja ilmaista itseään ja samalla pyritään oppimaan ja ymmärtämään toista ihmistä paremmin. Harjoitukset koostuvat erilaisista teatteri-ilmaisun osa-alueista.

  • Valinnainen ilmaisutaito

    Valinnaisessa Ilmaisutaidossa harjoitellaan taitoja ilmaista itseään ja samalla pyritään oppimaan ja ymmärtämään toista ihmistä paremmin. Harjoitukset koostuvat erilaisista teatteri-ilmaisun osa-alueista.
    Ryhmä tekee esityksiä koulumme tilaisuuksiin.