web builder

Kuvataide

"Tosi taiteilijan työ on yllätys hänelle itselleen."
- Robert Henri

7. luokka

7. luokalla kuvataidetta opiskellaan kaksi tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan. Perusopetuksessa olevat ryhmät saavat perinteisen kuvataideopetuksen (piirtäminen, maalaaminen ja muotoilu) lisäksi yhden jakson verran digikuvista. Digikuviksessa opetellaan kuvankäsittelyä (Paint.net), cc-lisenssin merkitys sekä opetellaan piirtopöydän käyttämisen perusteita.


Taidekasvatuksen kulmakivinä ovat mm. taidehistorian ja nykytaiteen näkökulmat sekä visuaalisen kulttuurin ilmiöt. Tavoitteena on innostaa oppilaita ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisilla kuvallisilla tavoilla. Arvioinnissa hyödynnetään itsearviointia, vertaisarviointia, vihkoa, mobiililaitteita sekä Espoon kaupungilla olevia pilvipalveluita. Lukuvuoden aikana toteutetaan oppilaiden valitsemia erikoisprojekteja, kuten näyttelykäyntejä, omia taideprojekteja, videoita sekä muotoilun tai arkkitehtuurin tutkimuksia.

8. luokka

Perinteinen kuvataide

Oppilas syventää tietämystään taidehistoriasta, kauneudesta ja erilaisista tavoista ilmaista itseään. Tavoitteena on monipuolistaa oppilaan käsitystä kuvataiteen mahdollisuuksista ilmaista itseään. Tehtävissä on joustoa ja mahdollisuuksia omanlaisen ilmaisun löytymiseen. Työmenetelmiä ovat yksilö ja ryhmätyöt. Arvioinnissa ja työn suunnittelussa hyödynnetään pilvipalveluita.

Kuvataidetta tietokoneella

Tietokone tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia ilmaista itseään. Kuvankäsittely, valokuvaus ja digitaalinen maalaus, jota seuraavat animaatio, morphaus ja 3D- grafiikka. Käytämme koulussa mm. Gimppiä, SketchUppia, Kritaa, Animatronia, Incscapea, Corel graphics suitea ja Adobe Flash-ohjelmia.

Muotoilu

Syksyn ensimmäisessä työssä suunniteltiin kannu, jossa tuli luontoaiheinen koristelu ja lasitus. Osa kannuista oli Japani-Suomi-näyttelyssä Keski-Espoon uimahallin aulassa. Nyt työstämme rakennelmaa (huone tai talomainen rakennelma), jota kuvituksellisesti ympäröi tarina. Muotoilun tunneilla tehdään havaintoja ympäröivästä muotoilun maailmasta ja luodaan itse uutta.

Valokuvailmaisu

Valokuvaus koskettaa kaikkia ihmisiä. Yleisten valokuvaamiseen liittyvien sääntöjen opettelu on tarpeellista. Olemme kuvanneet liikettä, liikkeen pysäyttämistä, tutustuneet järjestelmäkameran toimintaa, kuvanneet kuvia kuvissa ja hakeneet uutta tulkintaa Suomi 100-vuotta-teemavuodelle.

9. luokka

Perinteinen kuvataide

Lukuvuoden tavoitteena on itselle sopivimman kuvataiteellisen ilmaisun löytyminen. Syksyllä oppilaat taiteilivat isokokoiset kollaasit, jonka teeman sai valita itse. Osa kollaaseista oli Japani-Suomi näyttelyssä Keski-Espoon uimahallin aulassa sekä myöhemmin Saarnilaaksossa. Keväällä oppilaat tekevät kuvataiteen päättötyön ja Youtube-videon avajaisista.