bootstrap templates

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tavoitteena on nuoren kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen Tarkoitus on edistää positiivisia oppimiskokemuksia ja vahvistaa tulevaisuustaitoja. Kaikki opettajat osallistuvat ohjauksellisesti nuoren kokonaisvaltaisen kasvun tukemiseen. 

Mitä tunneila tehdään?

Oppilaanohjauksen tunneilla keskeiset sisällöt ovat opiskelutaidot, ammattialat, jatko-opinnot ja työelämätaidot. Oppilaanohjauksen kautta edistetään omien vahvuusalueiden tunnistamista ja urasuunnitelmien vähittäistä muodostumista.

Mikä on oppilaanohjaukset tavoite?

Oppilaanohjaus toteutetaan yksilö- ja luokkamuotoisen ohjauksen kautta. Nuoren itseohjautuvuus ja ongelmanratkaisutaidot kehittyvät mm. TET-jaksolla työelämään tutustumisen kautta.

Oppilas voi halutessaan varata keskusteluajan
opinto-ohjaajalta:

Jaana Lämsä, 043 825 1802, jaana.lamsa@espoo.fi